Products Menu

Oxybee powder and solution for 39.4 mg/ml bee-hive dispersion for honey bees

Price:
€ 42.32 (€ 33.33 + VAT)
Manufacturer: DANY Bienenwohl GmbH
Unit price: € 42.32/liter
Availability: In stock
The product helps to maintain the cleaning behaviour of the bees, and it is recommended as an additional treatment for the varroosis.
Average Rating: Not Rated
active substance: oxalic acid

Description

HASZNÁLATI UTASÍTÁS Oxybee por és oldat 39,4 mg/ml diszperzióhoz méhkaptárban való alkalmazásra mézelő méhek számára 1. A FORGALOMBAHOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓNAK A NEVE ÉS CÍME A forgalombahozatali engedély jogosultja: Dany Bienenwohl GmbH Geyerspergerstr. 27 80689 München Németország A gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártó: Wirtschaftsgenossenschaft deutscher Tierärzte (WDT) eG Siemensstraße 14 30827 Garbsen Németország 2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE Oxybee por és oldat 39,4 mg/ml diszperzióhoz, méhkaptárban való alkalmazásra mézelő méhek számára 3. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE Egy palack 375 g-os oldat az alábbiakat tartalmazza: Hatóanyag: Oxálsav-dihidrát 17,5 g (egyenértékű 12,5 g oxálsavval) Átlátszó és színtelen oldat. Egy palack 750 g-os oldat az alábbiakat tartalmazza: Hatóanyag: Oxálsav-dihidrát 35,0 g (egyenértékű 25,0 g oxálsavval) Átlátszó és színtelen oldat. Egy tasak 125 g-os poraz alábbiakat tartalmazza: Segédanyagok: Szaharóz 125 g 1 ml diszperzió méhkaptárban való alkalmazásra, az alábbiakat tartalmazza: Hatóanyag: Oxálsav-dihidrát 39,4 mg (egyenértékű 28,1 mg oxálsavval) Színtelen, átlátszó vagy kissé zavaros diszperzió. 21 4. JAVALLAT(OK) Mézelő méhek (Apis mellifera) varroózisának (Varroa destructor) kezelésére fiasításmentes kolóniákban. 5. ELLENJAVALLATOK Nincs. 6. MELLÉKHATÁSOK Klinikai vizsgálatokban nagyon gyakran fokozott méh elhullást figyeltek meg. Ez nem befolyásolta a családok hosszú távú fejlődését. A mellékhatások gyakoriságát az alábbi útmutatás szerint kell meghatározni: - nagyon gyakori (10 kezelt családból több mint egynél jelentkezik a mellékhatás) - gyakori (100 kezelt családból több mint egynél, de kevesebb mint 10-nél jelentkezik) - nem gyakori (1000 kezelt családból több mint egynél, de kevesebb mint 10-nél jelentkezik) - ritka (10000 kezelt családból több mint egynél, de kevesebb mint 10-nél jelentkezik) - nagyon ritka (10000 kezelt családból kevesebb mint egynél jelentkezik, beleértve az izolált eseteket is). 7. CÉLÁLLAT FAJOK Mézelő méh (Apis mellifera) 8. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKÉNT Méhkaptáron belüli alkalmazásra. Adag: A méhek által elfoglalt léputcánként egyszer 5-6 ml maximális adagot kell a kész, méhkaptárban való alkalmazásra szolgáló diszperzióból alkalmazni. Az egy családban felhasznált készítmény összmennyisége nem haladhatja meg az 54 ml-t. Ezért a léputcánkénti adagot szükség esetén csökkenteni kell annak érdekében, hogy ne lépjék túl a családonként alkalmazott maximális összmennyiséget (számítás: maximális adag családonként/foglalt léputcák száma=x,x ml/léputca). Az Oxybee alkalmazása a fenti adagolás szerint kizárólag az olyan, függőleges kereteket tartalmazó kaptárakra vonatkozik, amelyekhez felülről lehet hozzáférni, mivel a más típusú kaptárakban élő méhek kezelését nem tanulmányozták. 9. A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT A készítményt egy megfelelő beosztásokkal ellátott, alkalmas mérőeszköz (pl. pipetta, egyszer használatos fecskendő) segítségével kell a léputcákban tartózkodó méheken alkalmazni. A méhkaptárban való alkalmazásra szolgáló, kész diszperziót a léputcákban tartózkodó méhekre kell csepegtetni. Az adagolást gondosan kell végezni, a túladagolást kerülni kell. Az alkalmazás során az oldatnak melegnek (30 – 35 °C) kell lennie. 22 Az Oxybee-kezelés során a külső hőmérsékletnek el kell érnie a 3 °C-t. Kaptáranként kizárólag egy kezelést lehet végezni. Amennyiben a kész diszperziót tárolták, használat előtt alaposan fel kell azt rázni. A kész diszperzió elkészítése: Alkalmazás előtt az ízesített, szaharóz por tartalmú tasakot, az oldatot tartalmazó palackhoz kell adni a következők szerint: Helyezze az oxálsav-dihidrát oldatot tartalmazó palackot meleg (30 – 35 °C) vízbe. Nyissa ki ollóval a szaharóz port tartalmazó tasako(ka)t. 444 ml méhkaptárban való alkalmazásra szolgáló, kész diszperzió elkészítése: Öntse egy tasak tartalmát a 375 g oxálsav-dihidrát savoldatot tartalmazó palackba. 888 ml kész diszperzió elkészítése: Öntse két tasak tartalmát a 750 g oxálsav-dihidrát savoldatot tartalmazó palackba. A tasak(ok) teljes tartalmát be kell önteni az oldatot tartalmazó palackba. Szorosan zárja le az palackot és addig rázza, amíg a szaharóz teljesen feloldódik. A kész diszperzió méhkaptárban való alkalmazásra, színtelen, átlátszó vagy kissé zavaros. 10. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ(K) Méz: Nulla nap. Nem alkalmazható a mézhordás idején. Mérőeszköz példa 23 11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK Gyermekek elől gondosan el kell zárni! A gyógyszer palackja és tasakja a külső csomagolásban tartandó a fénytől való megóvás érdekében. A méhkaptárban való alkalmazásra szolgáló diszperzió feloldás után: Hűtőszekrényben (2 °C – 8 °C) tárolandó. Ételektől távol tárolandó. Ezt az állatgyógyászati készítményt csak a címkéken és a kartondobozon feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni! A lejárati idő az adott hónap utolsó napjára vonatkozik. Az előírás szerinti elegyítés után felhasználható: 1 év. 12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK) Különleges figyelmeztetések minden célállat fajra vonatkozóan: A fiasításmentes kolóniákban az Oxybee kizárólag egyszer alkalmazható. Az állatgyógyászati készítményt a varroa atka elleni, integrált védekezési program részeként kell alkalmazni, a lehullott atkák számának folyamatos ellenőrzésével. Lehetőség szerint váltogatni kell ennek az állatgyógyászati készítménynek a használatát egy másik engedélyezett, eltérő hatásmechanizmusú varroa-ellenes szerrel, hogy csökkenjen a varroa atkákban a rezisztencia kialakulásának lehetősége. A kezelt állatokra vonatkozó különleges óvintézkedések: Nem szabad a javasolt adagnál magasabb adagot alkalmazni, illetve az állatgyógyászati készítményt egynél többször alkalmazni. Az ismételt kezeléseket a méhek nem tolerálják jól. Amennyiben a dolgozó méheket egy generáción belül egynél többször kezelik, az a méhek károsodását és a család gyengülését eredményezheti. Az újrafertőződés elkerülése érdekében az egyazon méhészeten belüli, összes családot egyidejűleg kell kezelni. A kezelés utáni napokban kerülni kell a méhkaptárak megzavarását. Az Oxybee nem alkalmazható, mézes lépek jelenlétében. Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések Ez az állatgyógyászati készítmény erősen savas kémhatású, ezért irritáló és korrozív hatással lehet a bőrre, szemekre és nyálkahártyákra. Kerülni kell a szájon át történő expozíciót, beleértve a kéz-száj érintkezést is. Kerülni kell a közvetlen érintkezést a bőrrel és a szemmel, valamint a kéz-szem érintkezést. Az alábbi egyéni védőfelszerelés viselése kötelező: védőruházat, saválló védőkesztyű és védőszemüveg. A kezeket és a kitett bőrfelületet haladéktalanul szappannal és bő vízzel meg kell mosni. Az állatgyógyászati készítmény előkészítése és alkalmazása közben ételt, italt fogyasztani és dohányozni tilos. A szennyezett ruházatot azonnal távolítsa el. A használt mérőeszközöket és üres tartályokat haladéktalanul meg kell semmisíteni a megfelelő módon. 24 Véletlen lenyelés esetén a szájat vízzel ki kell öblíteni, és vizet vagy tejet kell inni, hánytatni azonban tilos. Szemmel való érintkezés esetén a szemet azonnal, alaposan le kell öblíteni vízzel (kontaktlencséket el kell távolítani). Haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, bemutatva a készítmény használati utasítását vagy címkéjét. Az Oxybee korrozív hatással bír a korrózióra érzékeny méhészeti eszközökre. Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók: Nem ismert. Kerülni kell az egyéb atkaölő szerekkel történő egyidejű alkalmazást, mivel az a méhekre fokozott toxikus hatást jelenthet. Túladagolás (tünetek, sürgősségi intézkedések, antidotumok): Túladagolást követően nagyon gyakran figyeltek meg fokozott méh elhullást. A diszperzió kezelésenkénti 53%-os túladagolása a méhek elhullásának átmeneti, rövid távú növekedését eredményezte. A családok tavaszi fejlettsége alapján, a túladagolás a családok hosszú távú fejlődésére jelentős hatással nem volt. Inkompatibilitások: Nem keverhető más állatgyógyászati készítménnyel. 13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKAINAK ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK) Az Oxybee nem kerülhet természetes vizekbe, mert veszélyes lehet a halakra és más vízi élőlényekre. Kérdezze meg a kezelő állatorvost, hogy milyen módon semmisítse meg a továbbiakban nem szükséges állatgyógyászati készítményeket! Ezek az intézkedések a környezetet védik. 14. A HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK IDŐPONTJA ÉÉÉÉ.HH.NN. Erről az állatgyógyászati készítményről részletes információ található az Európai Gyógyszerügynökség honlapján (http://www.ema.europa.eu/). 15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK Kiszerelési egységek: 375 g oxálsav-dihidrát oldatot tartalmazó 500 ml-es palack és egy 125 g szukróz port tartalmazó tasak. A kartondoboz tartalma 444ml kész diszperzióhoz elegendő. Egy 1000 ml-es tartály (750 g oxálsav-dihidrát oldatot tartalmaz) és két tasak (egyenként 125 g szukróz port tartalmaznak), amelyek összekeverve 888 ml méhkaptárban való alkalmazásra szolgáló, kész diszperziót ad, kartondobozban. 25 750 g oxálsav-dihidrát oldatot tartalmazó 1000 ml-es palack és két, egyenként 125 g szukróz port tartalmazó tasak. A kartondoboz tartalma 888ml kész diszperzióhoz elegendő. Előfordulhat, hogy nem minden kiszerelés kerül kereskedelmi forgalomba.

Reviews

There are no reviews for this product.
Write a review!